Neoheel säkerhetslansetter - Svenska

1:57

Neoheel säkerhetslansetten från Smiths Medical används för att samla kvalitetsblodprover från spädbarn för metabolisk screening samt glukos och andra test. Automatisk retraction minskar nålstickskador och kors-kontamineringsexponering.

Swedish
Neoheel säkerhetslansetter - Svenska

Neoheel säkerhetslansetten från Smiths Medical används för att samla kvalitetsblodprover från spädbarn för metabolisk screening samt glukos och andra test. Automatisk retraction minskar nålstickskador och kors-kontamineringsexponering.